Jakthundar

Vissa hundraser avlas fram för ett specifikt syfte, så som jakthundar vilka används i samband med just jakt. Begreppet jakthundar är dock mycket brett, och det är viktigt att förstå att de hundraser som ingår inom denna kategori skiljer sig mycket åt.jakthundar Jakthundar kräver vissa egenskaper som att utföra det syfte som den är avsedd att användas till. Några av dessa egenskaper är det välutvecklade luktsinnet, uthålligheten, apportering instinkten, modet och hundens snabbhet. Jakthunden och dess ägare utvecklar de egenskaper som anses vara viktigast för den specifika jaktformen. Vidare finns det även olika jakthundar som utför olika saker, så som apporterande hundar, stötande hundar, drivande hund, skällande fågelhund eller stående fågelhund.

Olika jakthundar och specifika hundraser

  • Apporterande hund

Denna hund går tyst bredvid sin ägare och agerar endast på kommando då den skickas för att hämta ett skjutet vilt. Exempel på apporterande hundraser är Golden och Labrador Retriever.

  • Stötande hund

En stötande hund får aldrig följa viltet utan jobbar alltid nära sin ägares fötter och stöter upp viltet. Exempel på stötande hundraser är Jaktspaniel.

  • Drivande hund

Jakthundar som är drivande, driver vilt med sitt skall. Allroundhundar driver rådjur och hjort medan stövraserna endast driver hare, räv och ibland även rovdjur. Drivande hundar kan också användas som spårhundar. Exempel på hundraser inom denna kategori är Basset Artesien Normand, Bayersk viltspårhund och Beagle.

  • Skällande och stående fågelhund

Skällande fågelhundar söker upp skogsfågeln och skrämmer upp djuret i ett träd. När jakthunden lokaliserat fågeln skäller den vid det trädet som fågeln satt sig vid. Stående fågelhund däremot söker efter fågeln på marken och avancerar endast på kommando från jägaren, så att fågeln flyger upp. Efter detta ska jakthunden invänta order sittandes för att genomföra om apport. Exempel på skällande fågelhundar är Finsk spets och Norrbottenspets. Hundraser inom stående fågelhund är däremot Grosser münsterländer, Engelsk setter samt Irländsk setter.