Prov för hundar

Det finns många olika proprovv för hundar som man delvis kan ta som en personlig utmaning för att skapa en stabil och lydig hund. Alla hundar behöver tränas och aktiveras, det finns endast ett fåtal undantag till den regeln och ingen frisk ung hund mår bra av att endast sova hela dagarna. Det finns många sätt för den som vill aktivera en hund och det finns därför även många prov som man kan genomgå med hunden. Givetvis finns det även andra anledningar till att man behöver genomgå proven än att hunden behöver aktiveras. Det kan handla om att man vill jaga med hunden eller att hunden ska valla får.

Olika sorters prov för hundar

De prov som man kan genomgå med hunden är bland annat:

 • Agility – där hund och förare tillsammans ska ta sig igenom en hinderbana på kortast möjliga tid.
 • Freestyle – man väljer ut en favoritlåt och låter hunden göra tricks till den.
 • Lydnadsprov – visar hur väl dresserad hunden är då den svarar på kommando från föraren.
 • Viltspårprov – där bedöms hundens lämplighet vid spårning av skadat eller dött vilt.
 • Bruksprov – man testar hundens färdigheter inom sök, spår, patrull, rapport och skydd.
 • Rallylydnad – en typ av agility som kan liknas vid linedance, föraren får först veta vad som ska göras på banan.
 • Jaktprov- olika typer.
 • Lure coursing – hundens färdighet på att jaga en hare bedöms.
 • Spårprov för blodhund – särskilda spårprov för denna ras.
 • Vallhundsprov – hundens lämplighet att valla flockar och boskap bedöms.
 • Dragprov – hundens dragförmåga bedöms.
 • Vattenprov – för att se om hunden kan rädda liv i vatten.

Utöver dessa finns även särskilda prov för de hundar som vill bli tjänstehundar. De flesta typer av prov kan man som aktiv hundägare anmäla sig till utan att egentligen ha ett syfte med det. Att anmäla sig till ett prov är ett fantastiskt sätt för den som vill ha en anledning att träna hunden.